Product img

ล้ออุตสาหกรรมสำหรับรับงานปานกลาง

 • polo shirt img

  SH1P-XB 150 UC1

  Load weight 100-200 kg. / Castor

  โครงล้อเหล็กหนาพิเศษ 4 mm.
  โครงขาล้อใช้ระบบตลับลูกปืน หมุนคล่องมาก
  หมดปัญหาลูกปืนแตก เก็บเสียงได้ดี
  ทนทานอายุการใช้งานยาวนาน
  ลูกล้อมีให้เลือก คือ ยาง ไนล่อน ยูรีเทน

 • polo shirt img

  FH1P 150 UC1

  Load weight 100-200 kg. / Castor

  โครงล้อเหล็กหนาพิเศษ 4 mm.
  โครงขาล้อใช้ระบบตลับลูกปืน หมุนคล่องมาก
  หมดปัญหาลูกปืนแตก เก็บเสียงได้ดี
  ทนทานอายุการใช้งานยาวนาน
  ลูกล้อมีให้เลือก คือ ยาง ไนล่อน ยูรีเทน

 • polo shirt img

  SH1P-SB 150 UM1

  Load weight 100-200 kg. / Castor

  โครงล้อเหล็กหนาพิเศษ 4 mm.
  โครงขาล้อใช้ระบบตลับลูกปืน หมุนคล่องมาก
  หมดปัญหาลูกปืนแตก เก็บเสียงได้ดี
  ทนทานอายุการใช้งานยาวนาน
  ลูกล้อมีให้เลือก คือ ยาง ไนล่อน ยูรีเทน

 • polo shirt img

  FH1P 150 NM1

  Load weight 100-200 kg. / Castor

  โครงล้อเหล็กหนาพิเศษ 4 mm.
  โครงขาล้อใช้ระบบตลับลูกปืน หมุนคล่องมาก
  หมดปัญหาลูกปืนแตก เก็บเสียงได้ดี
  ทนทานอายุการใช้งานยาวนาน
  ลูกล้อมีให้เลือก คือ ยาง ไนล่อน ยูรีเทน