fashion img

วิธีสั่งซื้อและชำระสินค้า

 

วิธีสั่งซื้อสินค้า

1. สอบถามยอดชำระของสินค้า

2. แจ้งการจัดส่งสินค้า

 • ชำระด้วยเงินสด พร้อมรับสินค้า
 • โอนค่าสินค้าผ่านทางธนาคาร แจ้งการจัดส่ง
 • 3.ส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง Line ( Add ID : 0000000 )

  หรือ PageFacebook CwheelCastors

  วิธีการชำระเงิน

  ช่องทางการชำระเงิน

  ธนาคาร...............

  ชื่อบัญชี ..................

  หมายเลขบัญชี

  000-000-0000